TỔNG QUAN VỀ
GIẢI PHÁP CHỐNG TRỘM

1 - Thiết lập hàng rào ảo

  • Có khả năng vạch ra những đường ranh giới an toàn cố định. Khi có bất kỳ đối tượng nào vượt qua ranh giới đó camera sẽ lập tức ghi lại hình ảnh và phát báo động.
  • Thiết lập hàng rào ảo theo khu vực và thời gian quy định.

2 - Phát hiện vật thể bị mất

  • Khi camera phát hiện bất kỳ đối tượng nào đã biến mất trong phạm vi giám sát, camera sẽ tự động chụp hình và phát tín hiệu báo động.

Giải pháp có thể kết hợp các chức năng nhận diện để phát hiện trộm cắp, tránh thất thoát cho cửa hàng:

  • Nhận diện các hành vi trộm cắp khả nghi. Chụp lại hình ảnh và báo cáo với người chịu trách nhiệm ngay lập tức.
  • Hệ thống ghi nhận và lưu trữ các thông tin và hình ảnh về đối tượng đã có tiền sử trộm cắp. Cảnh báo cho các đơn vị liên quan nếu người đó xuất hiện lại trong tầm quan sát của camera.