G

0822 466 366

Đếm và phân loại xe Stvg triển khai tại Nhật

Đếm và phân loại xe là một hệ thống có khả năng đếm và phân loại xe mà không cần sự can thiệp của con người. Nó hoạt động thông qua việc sử dụng tính năng chụp ảnh tốc độ cao, phát hiện các ký tự trong hình ảnh được cung cấp, nhận dạng ký tự để chuyển đổi hình ảnh sang văn bản. Vì vậy, công nghệ này cho kết quả với một tập hợp siêu dữ liệu xác định hình ảnh đếm và phân loại từng loại xe.

Dự án được triển khai tại Nhật