G

0822 466 366

Dự án đếm người tại sân vận động Yamaguchi Nhật

Đếm người là cung cấp đầy đủ các chỉ số xoay quanh hành vi mua sắm của khách hàng hàng. Giải pháp có đây đủ những tính năng như: tổng hợp số người ra vào, xuất báo cáo.

Dự án đếm người tại sân vận động Yamaguchi Nhật