G

0822 466 366

Tự động đọc và phân tích biển số xe

Nhận dạng biển số tự động xe là một hệ thống có khả năng đọc biển số xe mà không cần sự can thiệp của con người. Nó hoạt động thông qua việc sử dụng tính năng chụp ảnh tốc độ cao, phát hiện các ký tự trong hình ảnh được cung cấp, nhận dạng ký tự để chuyển đổi hình ảnh sang văn bản

Dự án triển khai tại thành phố Đà Lạt tĩnh Lâm Đồng