Tầm soát những trường hợp có nguy cơ sốt cao
Thống kê các trường hợp đo