TỔNG QUAN VỀ
GIẢI PHÁP PHÁT HIỆN LỖI SẢN PHẨM
  • Giải pháp phát hiện lỗi sản phẩm dùng cho các nhà máy có dây chuyền sản xuất hàng loạt. Cần loại bỏ các sản phẩm lỗi để đảm bảo chất lượng sản phẩm, tránh gây ảnh hưởng đến đơn hàng.
  • Tuy nhiên, với các lỗi siêu nhỏ, khó nhận biết bằng mắt thường như board mạch, các lỗi về màu sắc, mã vạch,... Khó có thể nhận biết bằng mắt thường thì cân đến sự hỗ trợ của công nghệ.
  • Giải pháp phát hiện lỗi sản phẩm dùng cho các nhà máy có dây chuyền sản xuất hàng loạt. Cần loại bỏ các sản phẩm lỗi để đảm bảo chất lượng sản phẩm, tránh gây ảnh hưởng đến đơn hàng.
  • Tuy nhiên, với các lỗi siêu nhỏ, khó nhận biết bằng mắt thường như board mạch, các lỗi về màu sắc, mã vạch,... Khó có thể nhận biết bằng mắt thường thì cần đến sự hỗ trợ của công nghệ.